O NÁS

NAŠE FILOZOFIE

Radovan Dokoupil

Pokusím se vám vysvětlit, jak tento ŠPATNÝ SYSTÉM, v němž nyní žijeme, vlastně funguje. Toto vše začalo v době, kdy došlo k odcizení člověka od přírody. Tím nastal počátek všeho, co přetrvává doteď. Samozřejmě se to rozvinulo a dorostlo do katastrofických, podle mnohých už konečných a zcela nevratných, rozměrů. Dle mého názoru však ještě není vše ztraceno, některé věci stále jdou napravit (aspoň lokálně).

Nyní se však vrátíme k pojmu ODCIZENÍ ČLOVĚKA OD PŘÍRODY. K největšímu odcizení došlo podle mého názoru v době, kdy člověk začal PRACOVAT a byl za to jakkoliv odměňován. K tomuto bych také datoval počátky NEZDRAVÉHO KONZUMNÍHO SYSTÉMU. Nemyslím si však, že na řízení celého UMÍRAJÍCÍHO a NESPRÁVNÉHO systému mají vliv peníze mocných a bohatých. Samozřejmě, že z části ano, ale hlavní důvod je v NEPŘEHLEDNOSTI, NEVĚDOMOSTI, CHAOSU, NESPRÁVNÝCH INFORMACÍ OD SAMOTNÉ VĚDY, STÁTU, REKLAMY a MEDIÍ.


To, co vždy rozhodovalo a rozhoduje, bylo a vždy bude klíčové, je to, co se lidem LÍBÍ.

(J. G. Dokoupil)


Líbí, kolem tohoto slovíčka se vše točí. To, na čem následně záleží, je, zda to, co se lidem líbí. Slovo líbí je dle mého názoru rozhodující, v podstatě udává směr.

Funguje to asi takto, někdo něco vymyslí a ono se to najednou LÍBÍ, přitom nezáleží na tom, zda daná věc (idea), je zdravá (živá), nebo naopak (mrtvá). Prostě se to líbí, tak se na tom vydělají peníze, moc a sláva. To, jestli je to správné, v daný moment vůbec nerozhoduje. Lidí je přeci DOST, tak koho by to mělo trápit, vždyť jde o něco důležitějšího - peníze, moc a sláva. Důsledky toho pak, ale vidíme každý den kolem sebe. Stejně si ale myslím, že v tom zmatku a chaosu skoro ani nejsme schopni rozlišit, CO JE VŮBEC DOBRÉ.

Jediná cesta k záchraně sebe sama, společnosti a státu, však podle mě je návrat k přírodě! Začít co možná nejvíce používat mozek (rozum) ohledně věcí, co jsou rozhodující a zásadní k záchraně života na této překrásné planetě. Snad se to bude líbit i samotné planetě Zemi, Vesmíru a všemu Duchovnu kolem nás.

JE TO JEN A JEN O SPRÁVNÉ ŽIVOTOSPRÁVĚ A POZITIVNÍM MYŠLENÍ NÁS VŠECH V TOMTO TĚLESNÉM, DUŠEVNÍM A DUCHOVNÍM SVĚTĚ. Začít by měl ale v první řadě každý sám u sebe.

Členové týmu

Radovan Dokoupil

„V životě jsou na mě (nás) připravena různá nebezpečí. Dá se na ně zvyknout, protože jsem na ně vnitřně připraven a jsem-li připraven na vše, začíná mě život bavit."

„Mám moc rád a využívám to, co funguje, přináší užitek a dobrý pocit. Co tomu říká věda a veřejnost, je mi vlastně úplně jedno. Piji dokonale čistou, pramenitou, strukturovanou vodu."

Radovan je inedian, což znamená člověk, který jí pouze minimálně, anebo vůbec, a to jen kvůli chuti. Je v životní fázi, kdy energii z potravy nepotřebuje, má jí totiž dostatek odjinud. Celé to může působit neuvěřitelně, je to ale jednoduché a zcela přirozené. Dosáhnout stavu inedia je mimořádné. Většina lidí však ani nevědí, že něco takového vůbec existuje. Jsou zvyklí jíst, netuší však, že nejedením se tělo očistí, a to nejen od všech parazitů.

Radovan sám říká, že jídlo jej zpomaluje, chce se mu po něm akorát spát. Bez jídla má prý mnohem více energie, čistější vnímání a nezkutečnou vitalitu. Bez jídla ani spát nemusí, nebo spí jen minimálně.

Viktor Didenko

Má na starosti zásobování a prodej na mobilním stanu CZECH DO MU.

Petr Dokoupil

Petr zajišťuje tvorbu produktových fotografií CZECH DO MU.

„Vnímám umění jako styl mého vyjadřování a svým způsobem pomáhání lidem. Je pro mě krásný pocit, když svým dílem někomu vykouzlím úsměv na tváři a doufám, že moje dílo lidem předalo jen tu nejlepší energii. Ačkoliv svojí inspiraci nevnímá jako by byla z tohoto světa."

Lucie Krajčí

Zajišťuji a organizuji "AKCE" týmu CZECH DO MU.

"Vždy jsem měla ráda letní tábory, soustředění, lyžařské kurzy a podobné akce. Baví mě, když se lidí poznávají a tráví spolu čas při různých aktivitách. Vytváří mezi sebou krásné vztahy, protože se navzájem obohacují, předávají si své zkušenosti, poznatky a nápady. Zároveň spolu sdílí volný čas a zábavu. A v tom je obrovská a nádherná energie."